Hrvatska glazbena mladež u Varaždinu djeluje od 1963. godine, najprije pod nazivom Muzička omladina, a danas kao Glazbena mladež. Udrugu i njene programe vode glazbenici, muzikolozi, glazbeni teoretičari i glazbeni pedagozi iz Varaždina. Njihov je cilj okupiti i angažirati što veći broj mladih, učenika osnovnih i srednjih škola te studenata, kao i svu ostalu zainteresiranu publiku te im kroz svoje djelovanje: koncerte, glazbene radionice, predavanja i tribine, omogućiti dodatna znanja i spoznaje o glazbi. Sadržajno povezani i cjeloviti, njihovi su programi i društveno angažirani. Baveći se pozicijom drugih i drugačijih, manjinskih i ranjivih skupina društva ukazuju na goruće društvene probleme promičući toleranciju, miran suživot i kulturnu raznolikost.

Glazbena mladež Varaždin posvećena je i očuvanju lokalne glazbene tradicije i baštine. U tom smislu je 2018. pokrenula Dane Josipa Klime, majstorske radionice za mlade glazbenike,  posvećene sjećanju na jednog od najvećih hrvatskih violinista rođenom u Varaždinu. Spomenute je godine utemeljena i Nagrada  Glazbene mladeži Varaždin za najboljeg hrvatskog izvođača na Memorijalu Jurica Murai koji organizira Glazbena škola u Varaždinu u spomen velikom varaždinskom pijanistu.

Programi Glazbene mladeži Varaždin ne bi se mogli realizirati bez suradnje s Glazbenom školom u Varaždinu, Koncertnim uredom u Varaždinu, Hrvatskim narodnim kazalištem u Varaždinu te P4 – centrom za mlade i nezavisnu kulturu.