Ukupno 15 polaznika i polaznica prošlo je sedam modula Učionice u P4 koja je održana u proteklih sedam tjedana online te u P4 – centru za mlade i nezavisnu kulturu u Varaždinu. Riječ je o besplatnom i edukativnom programu jačanja kapaciteta kulturnog sektora grada Varaždina koji su zajednički provodili Udruga mladih V.U.K., Grad Varaždin i Europska prijestolnica kulture Rijeka 2020. Cilj programa bio je edukacija, odnosno osobni i profesionalni razvoja pojedinaca uključenih u programe kulturne produkcije, te jačanja organizacija, institucija i ustanova.

Učionicu u P4 polazili su djelatnici i djelatnice institucija i ustanova u kulturi (Turistička zajednica Grada Varaždina, Gradski muzej Varaždin, Koncertni ured Varaždin), članovi i članice Udruge mladih V.U.K. te nezavisni umjetnici i umjetnice s područja grada Varaždina. Prošli su, što u fizičkom, a u posljednje vrijeme i u online obliku, ukupno sedam modula Učionice u P4: Uvod u produkciju, Financijsko-pravne aspekte produkcije, Komunikaciju, Financiranje u kulturi, Osnove menadžmenta i marketing, Razvoj publike i Organizaciju kulturnih događaja. Polaznici i polaznice su kroz radionice, odnosno praktičan rad, razmjenu iskustva i predavanja imali priliku naučiti više o, između ostalim, kvalitetnoj promociji na društvenim mrežama, zašto je storytelling važan dio svakog projekta, kako korektno komunicirati unutar tima, koji su inovativni oblici financiranja i kako doći do sponzorstva, koji su trendovi u organizaciji kulturnih događaja te zašto su razvoj publike, svakodnevna komunikacija i rad s publikom važni za projekt, odnosno razvoj institucije, ustanove ili udruge.

Program Učionice u P4 provodili su hrvatski stručnjaci i stručnjakinje iz kulturnog i kreativnog sektora: Lara Stolnik i Ana Mikin (agencija Selotejp); Vanja Prahić, Andrea Pečnik, Andreja Bratić i Ema Starčić (agencija 404); nezavisni stručnjaci Jelena Tondini i Dorian Celcer; Filip Živaljić (Društveni centar Čakovec), Dora Zane (IdeaHackers) te Gorana Barišić Bačelić i Morana Periša zaposlene u Tvrđavi kulture Šibenik.

Fotografije: Učionica u P4/Dino Cafuk i Anea Mamić