Pečetri je centar za mlade i nezavisnu kulturu kojim upravlja Grad Varaždin zajedno s udrugom mladih Varaždinski underground klub (V.U.K.). Početak je to razvoja suradničkog upravljanja zgradom Pečetri (P4) i besplatnog programskog korištenja prostora. 

Prostor Pečetri je javan i prostorije su slobodne za korištenje svima zainteresiranima koji razvijaju programe usmjerene mladima i nezavisnoj kulturi te su nekomercijalnog karaktera. Na raspolaganju su im dnevni boravak, kuhinja, sanitarni čvorovi i multifunkcionalan podrum zgrade te dvorište zgrade Pečetri. Naravno, i besplatan internet. 

Programom u Pečetri koordinira Udruga mladih Varaždinski underground klub (V.U.K.), a kreiran je na temelju stvarnih želja i potreba mladih. Naime, u 2019. je provedeno istraživanje na uzorku od 1600 mladih i fokus grupe na kojima su mladi sa sjevera Hrvatske rekli da bi centar za mlade trebao nuditi programe i radionice usvajanja životnih vještina, usluge informiranja u području obrazovanja, zapošljavanja i mobilnosti, savjetovalište za mlade vezano za mentalno i fizičko zdravlje, te podupirati razvijanje nezavisne kulture. Zato smo u Pečetri stvorili prostor i besplatan program za kreativno izražavanje, neformalnu edukaciju i provođenje slobodnog vremena koji možeš istražiti na ovim stranicama.