U P4 – centru za mlade i nezavisnu kulturu predstavljeno je šest projekata mladih i za mlade koji će biti financirani iz proračuna Grada Varaždina, odnosno kroz projekt Participativni proračun za mlade Grada Varaždina.

U tijeku su online izbori za tri najbolja projekta, a pravo glasa imaju mladi od 15 do 30 godina s prebivalištem ili boravištem na području Grada Varaždina. Glasati se može do nedjelje, 26. studenog klikom na LINK.

Na službenoj web stranici Grada Varaždina pročitaj više o samim projektima (klikni LINK) , a ovo je šest projekta za koje zainteresirani mogu glasati:

a) Interaktivno-edukativni koncert klasične glazbe za mlade u galeriji likovnih umjetnosti – Lucija Stilinović;

b) Etno je IN! – tradicija na novi način – Centar tradicijske kulture Varaždin;

c) Women Music Network Amplified (skraćena verzija: WMN Amplified) – Umjetnička organizacija Favela;

d) SVOPAONA – sajam razmjene odjeće – Udruga KOR;

e) ByteBark – Udruga za promicanje tehničke kulture Makerspace Varaždin;

f) Proputuj i TI (T-tolerancija, I-interkulturalnost) – Jelena Buden. 

Izvor: Grad Varaždin