Grad Varaždin objavio je Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2023. godinu čime će se omogućiti aktivno uključivanje mladih u odlučivanje o tome koji će se projekti za mlade financirati iz proračuna Grada Varaždina.

U okviru ovog Javnog poziva raspodjeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 13.300 eura. Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 300 eura, dok najveći iznos traženih sredstava iznosi 2.600 eura. Predlagatelj može od Grada Varaždina zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta. Ovim Javnim pozivom financiraju se projekti čija provedba traje najviše 12 mjeseci.

Prijedlog projektne aktivnosti/projekta koji će se financirati u sklopu Participativnog proračuna za mlade mogu podnijeti:

-mladi od 15 do 30 godina s prebivalištem/boravištem na području Grada Varaždina

-odgojno-obrazovne ustanove sa sjedištem na području Grada Varaždina

-organizacije civilnog društva koje provode aktivnosti s mladima i za mlade te ispunjavaju preduvjete za financiranje iz javnih izvora, sa sjedištem na području Grada Varaždina

-ustanove socijalne skrbi koji pružaju socijalne usluge korisničkoj skupini mladih sa sjedištem na području Grada Varaždina

-ustanove zdravstvene skrbi koji pružaju zdravstvene usluge korisničkoj skupini mladih sa sjedištem na području Grada Varaždina.

Predlagatelj može poslati najviše jednu prijavu. Rok za prijavu aktivnosti ili projekta je do 4. listopada 2023. godine. Prijave se mogu i dostaviti elektroničkom poštom na mladi.proracun@varazdin.hr. Sve informacije o tome kako prijaviti aktivnost ili projekt, koji su projekti ili aktivnosti prihvatljivi i druge informacije su objavljene TU.

 

Foto: Dino Cafuk/Ilustracija