Udruga mladih Varaždinski underground klub – V.U.K. raspisuje natječaj za radno mjesto “Administrator_ica” u trajanju do 31. prosinca 2023. Rok za prijavu je 16. veljače 2021. 

JAVNI NATJEČAJ 

za zapošljavanje na radnom mjestu: Administrator_ica – 1 izvršitelj_ica na određeno vrijeme u trajanju do 31. prosinca 2023.

Udruga mladih Varaždinski underground klub – V.U.K. osnovana je s ciljem promicanja razvitka i unaprjeđenja društvenog položaja mladih te poticanja aktivnosti i razvoja nezavisne kulture mladih u Varaždinu. Udruga mladih V.U.K. programski upravlja P4 – centrom za mlade i nezavisnu kulturu u Varaždinu. Više informacija dostupno je na www.pecetri.com

OPIS POSLOVA

• pomoć u pripremi i obradi dokumentacije za vanjsko računovodstvo

• plaćanja putem internet bankarstva

• sudjelovanje u pripremi akata Udruge zajedno s Programskim direktorom

• sudjelovanje u pripremi planova rada Udruge, programskih izvještaja te drugih općih i pojedinačnih akata

• pripremanje materijala za sjednice i sastanke (na engleskom jeziku za međunarodne sastanke i partnere)

• izrađivanje narudžbenica i putnih naloga, obavljanje formalne kontrole i evidencije dokumenata te vođenje urudžbenog zapisnika

• pripremanje ugovora u suradnji s kolegama, izvođačima ili autorima, te vođenje knjige ugovora

• pomoć u pripremi i obradi računovodstveno-financijske dokumentacije

• vođenje kadrovske administracije

• vođenje provedbe naplate prihoda i primitaka sukladno proceduri

• sudjelovanje u pripremi izvještaja

• drugi administrativni zadaci sukladno zahtjevima radnoga mjesta

Mjesto rada: Ulica Petra Preradovića 4, Varaždin uz mogućnost rada od doma

Rad se zasniva na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

Radnik radi na pola radnoga vremena, u trajanju od 20 sati tjedno.

UVJETI

• SSS, VŠS ili VSS (poželjno ekonomskog ili upravno-pravnog usmjerenja)

• iskustvo rada na sličnim poslovima je prednost

• odlične komunikacijske i organizacijske vještine

• visoka preciznost u radi i usmjerenost na detalje

• dobro poznavanje rada na računalu (MS Office)

• aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

PRIJAVA MORA SADRŽAVATI:

• Životopis

• Motivacijsko pismo

Prijave se dostavljaju na info@udruga-vuk.hr, s naznakom: “Prijava za radno mjesto: Administrator_ica”

Natječaj je otvoren 10. veljače 2021., a rok za podnošenje prijava je 16. veljače 2021.

Zakašnjele ili nepotpune  prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj prijavitelji_ce su izričito suglasni da Udruga mladih V.U.K. može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Kandidati_kinje će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem e-maila u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.