Datum: 17., 19. i 20.11.

Sudionika_ca: 5-8

Maskice na ustima i nosu!

Menadžer_ice ili leaderi_ce? Da, postoji razlika. A zašto su uopće menadžment i marketing važni u sektoru kulture? Da, itekako su važni i u sektoru kulture!

Trodnevne radionice Modula 5: Osnovne menadžmenta i marketing održali su Filip Živaljić te Dora Zane. Polaznici_e radionice stekli su potrebna znanja i vještine za efektivno i efikasno upravljanje projektom, ali i znanja o temeljnim menadžerskim funkcijama. Teške odluke, zapošljavanje i komuniciranje s timom, uočavanje dobrih i loših karakteristika zaposlenika_ca ili kolega_ica, rješavanje kriznih situacija te planiranje, sve su to poslovi leadera_ica i menadžera_ica u kulturi. U sklopu radionica bilo je tu i praktičnog rada, spoznaja o sebi te primjera dobre i loše prakse.

P.S. 

Podsjeti se što je Učionica u P4. 

Učionica u P4 je edukativni program jačanja kapaciteta kulturnog sektora grada Varaždina, konkretno u području kulturne produkcije, oblikovan prema uzoru na programe Učionice unutar projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, ali i temeljem primjera dobre prakse hrvatskih agencija i organizacija u kulturnom i kreativnom sektoru. Program je namijenjen zaposlenicima_ama organizacija, institucija i ustanova iz Varaždina koji_e djeluju u području kulturne  produkcije, a s ciljem osobnog i profesionalnog razvoja pojedinaca uključenih u programe te jačanja institucija i ustanova. Učionicu u P4 zajednički organiziraju Udruga mladih VUK, Grad Varaždin i EPK Rijeka 2020.