Uz redovnu godišnju produkciju koju održava tijekom cijele školske godine, udruga zadnjih petnaest godina organizira Ljetne filmske radionice. Do sada je kroz djelovanje  udruge nastalo 300 filmova na kojima je radilo više od 500 djece i mladih. 

Od 2010. godine udruga organizira VAFI – internacionalni festival animiranog filma djece i mladih koji 2018. godine mijenja ime u „VAFI & RAFI“, a VANIMA ga organizira u suradnji s Art-kinom. VAFI sekcija održava se u Varaždinu, a RAFI u Rijeci.

Od 2012.  godine VANIMA je nositelj audiovizualne djelatnosti na području grada Varaždina, a od tada pa do kraja 2016. udruga je upravljala prostorom gradskog kina Gaj provodeći program pod nazivom „Kino Galerija“. Kontinuiranim petogodišnjim radom je tako digitalizirano i očuvano jedino varaždinsko gradsko kino.

VANIMA je članica brojnih domaćih i stranih udruženja kojima je u cilju razvoj medijske pismenosti kod djece i mladih kroz filmsku umjetnost.