U utorak, 16. travnja održana je Parlaonica u P4, aktivnost u sklopu koje u P4 – centru za mlade i nezavisnu kulturu u Varaždinu okupljamo srednjoškolce varaždinskih škola i šire na debati. Cilj je otvarati teme bliske i važne mladima, osnažiti ih, potaknuti na kritičko razmišljanje te educirati ih. U povodu Europskog tjedna mladih, tema Parlaonice u P4 bila je “Je li važno biti politički aktivan?” u sklopu koje su sudjelovali učenici i učenice Prve gimnazije Varaždin i Graditeljske, prirodoslovne i rudarske škole Varaždin. U sklopu aktivnosti predstavljen je i Eurodesk, odnosno Erasmus+ programi i ESS, te DiscoverEU. Sudionici su u razgovarali i izrekli mišljenje na ove tvrdnje:žž

-Mladi su zainteresirani za političke teme i teme građanske participacije

-Politika i političari utječu na moj život

-Mogu utjecati na probleme koje uočavam u svojoj okolini

-Sudjelujem na tribinama, raspravama, parlaonicama i sličnim aktivnostima za mlade

-Važno je izlaziti na izbore

-Glasanje treba biti dopušteno mladima od 16. godine života

-Mladi su dovoljno informirani o politici i političkim opcijama

-Prosvjedi mogu donijeti promjene

-Znam za neke mlade političke aktiviste_kinje i/ili inicijative

-Volontiranje je korisno za mene i druge.