Izložba „Metakognicija faldanja“ kojom se mladi umjetnik Dominik Višnjić predstavlja u sklopu četvrte sezone „Podruma ponedjeljkom“ i koju otvaramo godinu i pol nakon „Tkanja života“, potvrđuje i svakako nadmašuje sve ono o čemu smo govorili u ožujku 2022. godine. I ako metakogniciju pojednostavljeno nazovemo razmišljanjem o vlastitom razmišljanju kao putu do boljeg učenja, autorova rečenica kojom pojašnjava koncept izložbe „Metakognicija faldanja“ postaje sasvim razumljiva. „Tek nakon dobivene svijesti o vlastitom znanju iz područja grafike otvorilo se novo područje u mojem profesionalnom i studentskom životu, područje za eksperiment.

“Petnaestak grafika i nekoliko grafičkih knjiga koje Višnjić predstavlja u podrumu Centra za mlade i nezavisnu kulturu P4 zanimljiv su likovni eksperiment i govore o gotovo ingenioznom pristupu mladog autora umjetničkoj grafici. Kao što sam kaže: „Grafika kao vrlo toksična tehnika zbog uporabe velikog broja kemikalija uzrokuje zdravstvene probleme i upravo zbog toga odlučio sam primjenjivati grafičke tehnike za čiju se izradu koriste prihvatljiviji materijali. Kako sam oduvijek fasciniran papirom, tom krhkom, bijelom površinom odlučio sam da mi upravo ona posluži kao matrica za grafiku. Primjenom znanja o tehnici karton tiska stvorio sam svoju inačicu iste na način da faldam (presavijam) papir origami tehnikom, kojega kasnije impregniran drvofiksom čiji slojevi određuju ton same grafike. Faldanje je tradicionalna vještina stvaranja nabora na tkanini i za njezino savladavanje potrebno je uložiti mnogo strpljenja, baš kao i za izradu grafičke matrice.“ Poput nekog suvremenog alkemičara, što umjetnički grafičari zapravo i jesu, Višnjić kaže kako se prilikom stvaranja pokušava sjediniti s materijalom s kojim radi i upravo zbog toga voli kada izrada matrica potraje, dopuštajući ekspresivnost u završnom momentu impregnacije. Cilj mu je, ističe Višnjić, u doba digitalizacije i eksponencijalnog rasta razvoja tehnologije svojom izložbom, podsjetiti na savršenost ljudskih ruku i na činjenicu koliko je važno da one dodiruju, osjećaju i stvaraju jer su za to stvorene.Izložba „Metakognicija faldanja“, svakako je jedan od vrhunaca četvrte sezone Vaniminog programa „Podrum ponedjeljkom“.

Izložba će biti otvorena u P4 podrumu u ponedjeljak, 18. rujna s početkom u 19 sati.

Srećko Lebinec

Dominik Višnjić rođen je 2000. godine u Varaždinu gdje je završio Srednju strukovnu školu Varaždin, smjer grafički dizajn. Trenutno je student na diplomskom studiju likovne pedagogije na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Likovne radove izlagao je na tri samostalne te na desetak skupnih izložbi uspješno sudjelujući na nekoliko međunarodnih i državnih likovnih natječaja, gdje je za svoje radove primio više nagrada i posebnih pohvala. Bavi se tradicionalnim medijem grafike u kojem eksperimentira sa suvremenijim formama
te pokušava oprostoriti samu grafiku.